O preduzeću

O preduzeću
 

Buses

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju "Subotica-trans", Subotica organizovano je radi trajnog i nesmetanog obavljanja delatnosti koja je nezamenljiv uslov života i rada radnih ljudi i građana na teritoriji opštine Subotica.

 

 

Sedište preduzeća Segedinski put 84., Subotica, na prostoru 55 463 m2.Upravna Zgrada

Upravna zgrada "Subotica-transa"
Nadzorni odbor JP “Subotica-trans” Subotica

 

 

Preduzeće

 

Direktor preduzeća, izvršni direktori i rukovodioci radnih celina odnosno stručnih službi:

V.d. direktor preduzeća Dejan Ljubisavljević, dipl. ekon. direktor@sutrans.rs
Izvršni direktor za saobraćaj Igor Prlja, master inž. saob. igor.prlja@sutrans.rs
Izvršni direktor za tehničke poslove Zsolt Fehér Opletán, dipl. inž. maš. remont@sutrans.rs
Izvršni direktor za autobusku stanicu Mr Miodrag Stojković, dipl. inž. saob. stanica@sutrans.rs
Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove Milena Mamula, dipl. pravnik pravnasluzba@sutrans.rs
Rukovodilac službe za ekonomsko-finansijske poslove Slavica Popović, mr ecc. slavica.popovic@sutrans.rs
Rukovodilac komercijale Árpád Katona, dipl. ekon. katona.arpad@sutrans.rs
Rukovodilac turističke agencije Vladimir Janić, menadžer ta.sutrans@gmail.com
Šef kontrole Milisav Savić, saob. teh. kontrola@sutrans.rs


 

E-mail: sutrans@sutrans.rs
 
Telefoni
- Centrala: 024 547-777
- Autobuska stanica, informacije: 024 555-566
- Turist biro, tel+fax: 024 555-466
 

Preduzeće je pored svoje pretežne delatnosti – gradski i prigradski kopneni prevoz putnika registrovano i za obavljanje sledećih delatnosti: ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, održavanje i popravka motornih vozila, tehničko ispitivanje i analize, uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, delatnost reklamnih agencija, delatnost putničkih agencija, delatnost tur-operatora i drugo.JP “Subotica-trans” Subotica upisano u registar privrednih subjekata broj registracije kod Agencije za privredne registre : BD. 4415/2005
PIB: 100960042 broj obveznika poreza na dodatu vrednost 125362699 (evidentiran za PDV 01.01.2005. godine na osnovu potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV od 29.11.2004. godine).
MATIČNI BROJ: 08049548


INFORMATOR O RADU

 PRAVILNICI

 


 

ISO

 PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".