Cenovnik međumesnih linija

PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA U MEĐUMESNOM JAVNOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU
NA LINIJAMA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA - TRANS" SUBOTICA
Primena cenovnika od 02.06.2014. godine

CENOVNIK RELACIJSKIH KARATA:

Od Do mesta Puna cena za jedan smer Mesečna pretplatna za radnike Mesečna pretplatna za đake
Subotica Bečej 680 RSD 26.520 RSD 22.984 RSD
Subotica Beograd 1000 RSD 33.000 RSD 28.600 RSD
Subotica Novi Sad 750 RSD 24.750 RSD 21.450 RSD
Subotica Horgoš 240 RSD 11.232 RSD 8.112 RSD
Subotica Kanjiža 350 RSD 16.380 RSD 11.830 RSD
Subotica Novi Kneževac 370 RSD 17.316 RSD 12.506 RSD
Subotica Mala Pijaca 240 RSD 11.232 RSD 8.112 RSD
Subotica Martonoš 300 RSD 14.040 RSD 10.140 RSD
Subotica Orom 220 RSD 10.296 RSD 7.436 RSD
Subotica Sombor 540 RSD 17.820 RSD 15.444 RSD
Subotica B. Topola  300 RSD 11.700 RSD 10.140 RSD
B. Topola Novi Sad 540 RSD 17.820 RSD 15.444 RSD
B.Topola Srbobran 280 RSD    
B.Topola Lovćenac ( Feketić) 180 RSD    
Novi Sad Srbobran 250 RSD    
Novi Sad Feketić (Lovćenac) 380 RSD    
Novi Sad Mali Iđoš 450 RSD    
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                         DOPLATNA KARTA

Putnik zatečen u autobusu, bez važeće vozne karte, plaća doplatnu kartu, kao i voznu kartu za relaciju na kojoj putuje po utvrđenom cenovniku, ukoliko plati na licu mesta ili u roku od 24h, u protivnom plaća posebnu doplatnu kartu.

Doplatna karta ............... 2.600,00 RSD

Posebna doplatna karta....5.000,00 RSD

Na delu trase od Subotice (AS) do Palića (centar), kao i na ostalim delovima trasa prigradskih i međumesnih linija, koje se poklapaju sa trasama gradskih linija, primenjuje se Cenovnik za gradski saobraćaj.
CENOVNIK PREVOZA PRTLJAGA

Za svaki komad putničkog prtljaga u prigradskom saobraćaju se naplaćuje: do 200 km 60 RSD.
PRIMENA CENOVNIKA

U skladu sa načinom i postupkom za obrazovanje cena prevoza putnika i prtljaga u međumesnom linijskom saobraćaju na linijama JP“Subotica-trans” cenovnik će se primeniti od 02.06.2014. godine. Stupanjem na snagu ovog cenovnika, prestaje da važi cenovnik utvrđen dana 01.11.2012. godine.V.D Direktor JP "Subotica - trans"
Aleksandar Aleksić dipl.oec