Vesti

Informacije: tel. +381 (0)24 555 566

KONKURS ZA OBUKU BUDUĆIH VOZAČA AUTOBUSA (D kategorija)

 

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 objavljuje:

 

KONKURS

ZA OBUKU BUDUĆIH VOZAČA AUTOBUSA (D kategorija)

Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju dole navedene uslove da predaju traženu dokumentaciju za konkurs za obuku za radno mesto vozač - kondukter autobusa. Obuka podrazumeva stručno usavršavanje u vidu pohađanja 7 časova teorije i 10 časova vožnje i polaganja ispita za sticanje vozačke dozvole za D kategoriju u auto školi.

Zainteresovana lica treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. školska sprema: III stepen stručne spreme – KV, bilo kog smera odnosno svih obrazovnih profila
  2. minimum 24 godine starosti
  3. posedovanje C kategorije minimum u trajanju od 2 godine
  4. nekažnjavan
  5. zdravstvena sposobnost za profesionalnog vozača

 Zainteresovana lica su dužna da prilože sledeću dokumentaciju:

- prijavu u kojoj će obavezno navesti: lično ime, adresu prebivališta ili boravišta, kontakt broj telefona i radno iskustvo,

- fotokopiju lične karte,

- fotokopiju diplome,

- fotokopiju vozačke dozvole (obavezno posedovanje C kategorije u trajanju minimun 2 godine)

- uverenje o nekažnjavanju iz SUP-a

Obavezu provere zdravstvene sposobnosti imaju lica koja budu odabrana za pohađanje obuke. Ukoliko neko od odabranih lica ne dobije lekarsko uverenje o zdravstvenoj osposobljenosti za profesionalnog vozača samim tim ne ispunjavaja uslove za pohađanje obuke i tada se bira sledeći kandidat.

Sva zainteresovana lica mogu da predaju traženu dokumentaciju putem pošte na adresu: JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 sa naznakom: „Prijava za konkurs za vozača autobusa“ ili lično kod poslovnog sekretara na adresi JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84. Rok za predaju dokumentacije: konkurs nije ograničen rokom.

Nakon pregleda dokumentacije, kandidat koji ispunjava tražene uslove će biti pozvan na proveru stručne osposobljenosti/znanja/veština i to teorijsku (poznavanje propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja).

            Izabrani kandidat će zaključiti sa JP „Subotica-trans“ Subotica Ugovor o stručnom osposobljavanju kojim će se precizirati prava i obaveze obe ugovorne strane.

Nakon stručnog osposobljavanja izabrani kandidat će biti primljen u radni odnos na upražnjeno radno mesto vozač – kondukter autobusa, na određeno vreme u trajanju od 24 meseca sa obavezom povrata 50 % uloženih sredstava u obuku putem obustave sa zarade, odnosno 100 % uloženih sredstava ako od ugovora odustane.

 

« Nazad

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".