Cenovnik gradskih linija

PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU U SUBOTICI
Primena od 01.02.2023.


Na linijama gradskog saobraćaja:

1. Kelebija (opština) - Bolnica - Novo Naselje    ... linija 1/a
2. Srpski šor - Hala Sportova - Izvorska    ... linija 2
3. Makova sedmica - Centar - Bajski put     ... linija 3
4. Veliki Radanovac - Lifka    ... linija 4a
5. Mali Bajmok - Palić - Vikend Naselje  ... linija 6
6. Ž.Naselje - Aleksandrovo    ... linija 8
7. Hala sportova - Sutrans - Sever    ... linija 9
8. Palić (naselje) - Lifka    ... linija 10
9. Teslino Naselje - Aleksandrovo    ... linija 16
Pojedinačna karta kupljena u autobusu ... 120 RSD.
Pojedinačna karta kupljena u pretprodaji ... 90 RSD

Pojedinačna karta kupljena u autobusu za noćne polaske, u periodu od 22,35h do 03,45h na liniji Lifka-Vikend Naselje-Palić ...120 RSD.

 
U noćnom prevozu ne važe:
 • mesečne pretplatne karte
 • povlastice od 50% i 100%





MESEČNE PRETPLATNE KARTE
 • Mesečna karta za gradski prevoz za radnike i građane - za neograničeni broj putovanja.............3.564,00 RSD
 • Mesečna karta za gradski prevoz za učenike i studente - za neograničeni broj putovanja............2.340,00 RSD
 • Mesečna karta za gradski prevoz za penzionere i lica starija od 65 godina sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice - za neograničeni broj putovanja..........................1.404,00 RSD

 

POLUMESEČNE PRETPLATNE KARTE

 • Polumesečna karta za gradski prevoz za radnike i građane - za neograničeni broj putovanja......1.782,00 RSD
 • Polumesečna karta za gradski prevoz za učenike i studente - za neograničen broj putovanja.........1.170,00 RSD

Polumesečne karte za gradski prevoz važe za drugu polovinu meseca, odnosno od 16.-og u mesecu pa do kraja meseca.

Mesečna karta za gradski prevoz važi za tekući mesec i prvi radni dan u narednom mesecu.


CENOVNIK PREVOZA PRTLJAGA


Za svaki komad putničkog prtljaga u gradskom saobraćaju se naplaćuje.......... 80 RSD




POVLASTICE U GRADSKOM SAOBRAĆAJU

Povlastica 50%
Povlastica 50% mogu koristiti sledeći putnici uz prikaz legtimacije, odnosna adekvatne dokumentacije:
 • ratni vojni i mirnodopski invalidi od III do X kategorije,
 • deca od 6 do 10 godina starosti
 • civilni invalidi rata od III do X kategorije.

Povlastica 100% (besplatan prevoz)
Pravo na besplatan prevoz imaju::
 • deca do 6 godina starosti (samo sa pratiocem, koji sa sobom može voditi najviše dvoje dece)
 • narodni heroji
 • slepa lica
 • izabrani delegati savezne, republičke i pokrajinske skupštine,
 • organi nadležni za kontrolu saobraćaja, radnici policijskih službi u uniformi,
 • ratni vojni invalidi I i II kategorije.

Korisnici prednjih povlastica sem radnika policijskih službi u uniformi stiču pravo navedene povlastice samo uz prikaz legitimacije. Lica starija od 65 godina stiču pravo navedene povlastice uz prikaz legitimacije za lica starija od 65 godina.



DOPLATNA KARTA

Putnik zatečen u autobusu, bez važeće vozne karte, plaća na licu mesta kontroloru doplatnu kartu, kao i pojedinačnu lisnu kartu koja se kupuje u autobusu, ukoliko plati na licu mesta ili u roku od 24h, u protivnom plaća posebnu doplatnu kartu.

Doplatna karta ... 1.500,00 RSD

Posebna doplatna karta ... 3.200,00  RSD

Na delu trase od Subotice (AS) do Palića (centar), kao i na ostalim delovima trasa opštinsko-prigradskih, prigradskih i međumesnih linija, koje se poklapaju sa trasama gradskih linija, važi cenovnik za gradski saobraćaj.





USLOVI PREVOZA PUTNIKA

Usluge prevoza putnika na svim linijama JP "Subotica-trans" može koristiti svako lice koje je platilo prevoznu cenu po ovoj tarifi, a ne podleže propisima o isključenju iz prevoza.

Za putovanje putnik je dužan da poseduje prevoznu ispravu i da je čuva do završetka vožnje.

Na zahtev sobraćajnog osoblja ili kontrolnih organa dužan je istu dati na uvid. Putnik koji kartu izgubi smatra se putnikom bez važeće vozne isprave.

Za vreme vožnje, karta se ne može prenostiti na drugo lice.

Putnik je dužan da prilikom kupovine vozne karte utvrdi ispravnost podataka, a sve eventualne nepravilnosti odmah reklamira.

Iz prevoza se isključuju sledeća lica:

 

 • sa zaraznim bolestima
 • u pijanom stanju
 • ako ometaju rad vozača ili konduktera
 • ne poseduju važeću prevoznu ispravu, a odbiju da, po nalogu kontrole, plate voznu i doplatnu kartu,
 • putnici koji sa sobom nose predmete za koje je Zakonom propisan drugačiji način transporta, ili prtljag koji na bilo koji način može naneti štetu bilo unutrašnjosti autobusa ili ostalim putnicima.





PRIMENA TARIFE

JP"Subotica-trans" utvrđuje cenovnik prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju na teritoriji grada Subotica, koji će se primenjivati od 01.02.2023. godine. Stupanjem na snagu ovog Cenovnika, prestaje da važi dosadašnji cenovnik utvrđen dana 01.07.2022. godine.



Direktor JP "Subotica - trans"
Dejan Ljubisavljević dipl. ekon.

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".