Vesti

Informacije: tel. +381 (0)24 555 566

КОНКУРС ЗА ВОЗАЧЕ АУТОБУСА

 

Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут бр. 84 објављује следећи:

 

КОНКУРС

ЗА ВОЗАЧЕ АУТОБУСА

Јавно предузеће „Суботица-транс“ Суботица позива сва заинтересована лица која испуњавају доле наведене услове да предају тражену документацију за конкурс за радно место на одређено време са могушношћу продужавања: Возач аутобуса – више извршилаца.

 Заинтересована лица су дужна да предају следећу документацију:

1. радну биографију односно ЦВ у којем ће навести: личне податке (лично име, датум рођења, адресу пребивалишта или боравишта, контакт број телефона, е-маил адресу, податке о образовању, претходна радна искуства и вештине које поседују).

2. фотокопију личне карте,

3. фотокопију дипломе,

4. фотокопију возачке дозволе (обавезно поседовање Д категорије за професионалног возача),

5. фотокопију картице за дигитални тахограф,

6. фотокопија квалификационе картице,

7. уверење о некажњавању (СУП издаје),

8. фотокопију важећег лекарског уверења за професионалног возача аутобуса.

Услови за рад: најмање завршена средња школа - III степен стручне спреме - КВ било ког смера односно свих образовних профила

Предмет и садржај радних задатака: послови вожње аутобуса у линијском и ванлинијском домаћем и међународном саобраћају, издавање карата са возачким терминалом, издавање лисних карата, наплата цене превоза по важећем ценовнику, обављање вожње на регистрованим линијама по реду вожње и туражном листу, вожња аутобуса према задатку из туражног листа и налога који му изда диспечер или отправник према важећем реду вожње, давање неопходних информација путницима у вези реда вожње, отклањање ситних кварова у току вожње и организација превоза путника у случају већих кварова уз обавештавање отправника односно диспечера, тачно и уредно попуњавање путних налога прописаним подацима и ажурно враћање односно предавање попуњеног путног налога по обављеној вожњи, вршење подешавања времена на тахографу и обављање благовремене замене тахографских уложака и други послови.

Радно време: пуно радно време, у турнусу, уз могућност прерасподеле, по потреби двократно.

Тражена документација се предаје: путем поште на адресу: ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут бр. 84 са назнаком: „Пријава за конкурс за возача аутобуса“ или лично код пословног секретара на адреси ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут бр. 84.

Рок за предају документације: конкурс није ограничен роком, траје до попуњавања слободних места.

Након прегледа документације, кандидати који испуњавају тражене услове ће бити позвани на проверу стручне оспособљености/знања/вештина и то теоријску (познавање прописа из области безбедности саобраћаја) и практичну проверу знања (пробна вожња аутобусом).

 

« Nazad

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".