Vesti

Informacije: tel. +381 (0)24 555 566

КОНКУРС ЗА УСЛУГУ ПРУЖАЊА КАНТИНЕ

 

Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут бр. 84 објављује:

 

КОНКУРС

ЗА УСЛУГУ ПРУЖАЊА КАНТИНЕ

 

            Јавно предузеће „Суботица-транс“ Суботица позива све заинтересоване угоститеље који испуњавају доле наведене услове да предају тражену документацију за конкурс за услугу пружања кантине. Услуга пружања кантине подразумева организовање исхране радно ангажованих лица Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица односно  припремање и услуживање јела и пића.

Заинтересовани треба да поседује и да достави:

  1. Законом прописану документација као и дозволу за обављање делатности кантине (услуживање јела и пића),
  2. Ценовник који ће да важи од момента закључивања уговора (при чему само уз обострану сагласност може доћи до повећања цене не више од 10%, у односу на цене у време закључења уговора).
  3. Списак возила (марка возила и број регистарских таблица) која ће вршити сталну односно свакодневну доставу ради регулисања уласка и паркирања возила у кругу Аутобуске станице.

 

ЈП „Суботица-транс“ уступа на коришћење без накнаде ангажованом угоститељу пословне просторе, на Аутобуској станици, на адреси Сенћански пут број 5. (просторију кантине и приручног магацина) у виђеном стању о чему се сачињава посебан примопредајни записник који је саставни део уговора.

 

Заинтересовани угоститељи ће вршити припремање мени ручка (најмање две врсте дневно), хладних јела, хладних и топлих напитака у складу са потребама предузећа, осим точења алкохолних пића које је строго забрањено.

Мени ручак се састоји од супе, главног јела (минимун 200 грама меса), салате и хлеба.

 

Пружање услуга корисницима кантине обављаће се у времену:

Радним данима (понедељак-петак): од 05:30 до 18:00 часова

Суботом: од 05:30 до 18:00 часова

 

Кантина је затвореног типа, што значи да кантину могу да користе искључиво:

  1. Радно ангажована лица од стране предузећа (запослени, лица анагажована ван радног односа и сл.),
  2. Радно ангажована лица од стране превозника који су код предузећа евидентирани као „страни превозници“ односно корисници станичних услуга Аутобуске станице у Суботици (возачи) и
  3. Пословни партнери односно гости предузећа.

 

Ангажовани угоститељ ће услуге пружати ангажовањем сопствене радне снаге за припрему, кување и дистрибуцију хране. За своју радну снагу, угоститељ сноси све трошкове здравственог и пензијског осигурања, осигурања за случај незапослености, зарада, ХТЗ опреме, прописаних санитарних прегледа и др.

 

Угоститељ ће обезбеђивати потрошни материјал, ситан инвентар (тањири,чаше, прибор за јело, прибор за припремање хране и сл.) о свом трошку. Чистоћу и хигијену у просторијама где се припрема и послужује храна као и у приручном магацину одржава угоститељ.

 

Сви заинтересовани могу да предају тражену документацију путем поште на адресу: ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут број 84. са назнаком „Пријава за услугу пружања кантине“ или лично код администратора предузећа на адреси ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут број 84.

 

Рок за предају документације траје до 23.09.2022. године.

 

Критеријуми за доделу уговора ће бити најнижа понуђена цена мени ручка за исхрану радно ангажованих лица Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица, при чему предузеће задржава право одустанка од конкурса, у случају да  понуђена цена мени ручка буде неприхватиљива.

Такође, након прегледа документације, угоститељ који испуњава горе наведене услове и слаже се са предложеним (могућност мањих корекција) биће позван у року од 5 (пет) дана рачунајући од дана истека рока за предају документације.

 

Изабрани угоститељ ће закључити са ЈП „Суботица-транс“ Суботица Уговор о пружању услуга кантине којим ће се прецизирати права и обавезе уговорних страна и сачиниће се Записник о примопредаји пословних просторија који ће бити саставни део уговора као и важећи ценовник.

 

 

« Nazad

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".