Vesti

Informacije: tel. +381 (0)24 555 566

КОНКУРС ЗА ОБУКУ БУДУЋИХ ВОЗАЧА АУТОБУСА (Д категорија)

 

КОНКУРС

ЗА ОБУКУ БУДУЋИХ ВОЗАЧА АУТОБУСА (Д категорија)

 

 

Јавно предузеће „Суботица-транс“ Суботица позива сва заинтересована лица која испуњавају доле наведене услове да предају тражену документацију за конкурс за обуку за радно место возач - кондуктер аутобуса. Обука подразумева стручно усавршавање у виду похађања 7 часова теорије и 10 часова вожње и полагања испита за стицање возачке дозволе за Д категорију у ауто школи односно стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу Ц категорије за стицање возачке дозволе Д категорије.

 

Заинтересована лица треба да испуњавају следеће услове:

  1. школска спрема: III степен стручне спреме – КВ, било ког смера односно свих образовних профила;
  2. минимум 24 године старости;
  3. поседовање возачке дозволе за Ц категорију минимум у трајању од 2 (две) године;
  4. поседовање тахографске картице;
  5. поседовање квалификационе карте за Ц/ЦЕ категорију и сертификата о стручној компетентности које издаје Агенција за безбедност саобраћаја;
  6. некажњаван;
  7. здравствена способност за професионалног возача.

 

            Заинтересована лица су дужна да приложе следећу документацију:

- пријаву у којој ће обавезно навести: лично име, адресу пребивалишта или боравишта, контакт број телефона и радно искуство;

- фотокопију личне карте или очитану личну карту;

- фотокопију дипломе;

- фотокопију возачке дозволе (обавезно поседовање Ц категорије у трајању минимум 2 (две) године);

- фотокопија тахографске картице или потврде да је понео захтев за издавање;

- фотокопија квалификационе карте за Ц/ЦЕ категорију и сертификата о стручној компетентности или потврде да је поднео захтев за издавање Агенцији за безбедност саобраћаја;

- уверење о некажњавању из надлежног СУП-а.

 

Обавезу провере здравствене способности имају лица која буду одабрана за похађање обуке. Уколико неко од одабраних лица не добије лекарско уверење о здравственој оспособљености за професионалног возача самим тим не испуњава услове за похађање обуке и тада се бира следећи кандидат.

Сва заинтересована лица могу да предају тражену документацију путем поште на адресу: ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут бр. 84 са назнаком: „Пријава за конкурс за обуку будућих возача аутобуса“ или лично код пословног секретара на адреси ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут бр. 84. Рок за предају документације: конкурс није ограничен роком.

Након прегледа документације, кандидат који испуњава тражене услове ће бити позван на проверу стручне оспособљености/знања/вештина и то теоријску (познавање прописа из области безбедности саобраћаја).

            Изабрани кандидат ће закључити са ЈП „Суботица-транс“ Суботица Уговор о стручном оспособљавању којим ће се прецизирати права и обавезе обе уговорне стране.

Након стручног оспособљавања изабрани кандидат ће бити примљен у радни однос на упражњено радно место возач – кондуктер аутобуса, на одређено време са обавезом поврата 50 % уложених средстава у обуку путем обуставе са зараде, односно 100 % уложених средстава ако откаже уговор о раду пре истека 24 месеца.

 

 

« Nazad

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".