Cenovnik prigradskih linija

PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA U PRIGRADSKOM JAVNOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU
NA LINIJAMA JAVNOG PREDUZEČA "SUBOTICA - TRANS" SUBOTICA
Primena od 01.10.2014. godine 

CENOVNIK RELACIJSKIH KARATA:

Od Do mesta Puna cena za jedan smer Mesečna pretplatna za radnike Mesečna pretplatna za đake
Subotica Bački Vinogradi 150 RSD 6.257 RSD 5.083 RSD
Subotica Bajmok (Rata) 185 RSD 7.730 RSD 6.281 RSD
Subotica Bajmok (Želj.stanica) 168 RSD 6.993 RSD 5.682 RSD
Subotica Bikovo 123 RSD 5.153 RSD 4.187 RSD
Subotica Čantavir (preko Klise) 168 RSD 6.993 RSD 5.682 RSD
Subotica Čantavir (preko Žednika) 185 RSD 7.730 RSD 6.281 RSD
Subotica Klisa 123 RSD 5.153 RSD 4.187 RSD
Subotica Dušanovo preko Klise 185 RSD 7.730 RSD 6.281 RSD
Subotica Dušnovo preko Žednika 221 RSD 9.203 RSD 7.477 RSD
Subotica Mišicevo 150 RSD 6.257 RSD 5.083 RSD
Subotica Hajdukovo 123 RSD 5.153 RSD 4.187 RSD
Subotica Đurđin 185 RSD 7.730 RSD 6.281 RSD
Subotica Kelebija  88 RSD 3.680 RSD 2.990 RSD
Subotica Ljutovo 123 RSD 5.153 RSD 4.187 RSD
Subotica Mala Bosna (centar) 123 RSD 5.153 RSD 4.187 RSD
Subotica Skenderevo 168 RSD 6.993 RSD 5.682 RSD
Subotica G. Tavankut 168 RSD 6.993 RSD 5.682 RSD
Subotica D. Tavankut 150 RSD 6.257 RSD 5.083 RSD
Subotica Žednik Novi 168 RSD 6.993 RSD 5.682 RSD
Subotica Žednik Stari 150 RSD 6.257 RSD 5.083 RSDNa đačkim linijama - na kojima saobraćaju prigradski autobusi, za putnike bez mesečnih karata, primenjuju se sledeće cena prevoza:

1. Linija 91 Kelebija drž.gr. - O.Š Grof Sečenji ... 88 RSD
2. Linija 92 Mikićevo - O.Š Sveti Savo  ... 123 RSD
3. Linija 93 Mali Palić - O.Š Sveti Savo ...   88 RSD
4. Linija 94 Gabrićki šupljak - Bikovo - O.Š Sveti Savo ... 150 RSD
5. Linija 95 Klisa - O.Š Sveti Savo  ... 123 RSD
6. Linija 96 A.S-Šupljak-O.Š Miroslav Antić Palić    ... 123 RSD
7. Linija 99 V. Radanovac - O.Š Miroslav Antić Palić    ...   88 RSD

 

DOPLATNA KARTA

Putnik zatečen u autobusu, bez važeće vozne karte, plaća na licu mesta kontroloru doplatnu kartu, kao i pojedinačnu lisnu kartu koja se kupuje u autobusu, ukoliko plati na licu mesta ili u roku od 24h, u protivnom plaća posebnu doplatnu kartu.


Doplatna karta ....................1.592 RSD

Posebna doplatna karta........3.400 RSD

Na delu trase od Subotice (AS) do Palića (centar), kao i na ostalim delovima trasa prigradskih i međumesnih linija, koje se poklapaju sa trasama gradskih linija, primenjuje se Cenovnik za gradski saobraćaj.
 
CENOVNIK PREVOZA PRTLJAGA

Za svaki komad putničkog prtljaga u prigradskom saobraćaju se naplaćuje: do 200 km 55 RSD.


POVLASTICE U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

Povlastica 50%
Povlastica 50% mogu koristiti sledeći putnici uz prikaz legitimacije, odnosno adekvatne dokumentacije:

 • ratni vojni i mirnodopski invalidi od III do X kategorije,
 • deca od 6 do 10 godina starosti
 • civilni invalidi rata od III do X kategorije.

Povlastica 100% (besplatan prevoz)
Pravo na besplatan prevoz imaju::

 • deca do 6 godina starosti (samo sa pratiocem, koji sa sobom može voditi najviše dvoje dece)
 • narodni heroji
 • slepa lica
 • izabrani delegati savezne, republičke i pokrajinske skupštine,
 • organi nadležni za kontrolu saobraćaja, radnici policijskih službi u uniformi,
 • ratni vojni invalidi I i II kategorije.

USLOVI PREVOZA PUTNIKA

Usluge prevoza putnika na svim linijama JP "Subotica-trans" može koristiti svako lice koje je platilo prevoznu cenu po ovoj tarifi, a ne podleže propisima o isključenju iz prevoza.

Za putovanje putnik je dužan da poseduje prevoznu ispravu i da je čuva do završetka vožnje.

Na zahtev sobraćajnog osoblja ili kontrolnih organa dužan je istu dati na uvid. Putnik koji kartu izgubi smatra se putnikom bez važeće vozne isprave.

Za vreme vožnje, karta se ne može prenostiti na drugo lice.

Putnik je dužan da prilikom kupovine vozne karte utvrdi ispravnost podataka, a sve eventualne nepravilnosti odmah reklamira.

Iz prevoza se isključuju sledeća lica:

 • sa zaraznim bolestima
 • u pijanom stanju
 • ako ometaju rad vozača
 • ne poseduju važeću prevoznu ispravu, a odbiju da, po nalogu kontrole, plate voznu i doplatnu kartu,
 • putnici koji sa sobom nose predmete za koje je Zakonom propisan drugačiji način transporta, ili prtljag koji na bilo koji način može naneti štetu bilo unutrašnjosti autobusa ili ostalim putnicima.

PRIMENA CENOVNIKA

JP"Subotica-trans" utvrđuje cenovnik prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Subotica, koji će se primenjivati od 01.10.2014. godine. Stupanjem na snagu ovog Cenovnika, prestaje da važi dosadašnji cenovnik utvrđen dana 01.01.2014. godine.V.D Direktor JP "Subotica - trans"
Aleksandar Aleksić dipl.oec