Vesti

Informacije: tel. +381 (0)24 555 566

KONKURS ZA OBUKU BUDUĆIH VOZAČA AUTOBUSA (D kategorija)

 

Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 objavljuje:

 

KONKURS

ZA OBUKU BUDUĆIH VOZAČA AUTOBUSA (D kategorija)

Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju dole navedene uslove da predaju traženu dokumentaciju za konkurs za obuku budućih vozača autobusa. Obuka podrazumeva stručno usavršavanje u vidu pohađanja 7 časova teorije i 10 časova vožnje i polaganja ispita za sticanje vozačke dozvole za D kategoriju u auto školi.

Zainteresovana lica treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. školska sprema: III stepen stručne spreme – KV, bilo kog smera odnosno svih obrazovnih profila
  2. minimum 24 godine starosti
  3. posedovanje C kategorije minimum u trajanju od 2 godine
  4. minimum 6 meseci radnog iskustva na upravljanju motornim vozilom (kamion, kombi i slično)
  5. nekažnjavan
  6. zdravstvena sposobnost za profesionalnog vozača

 Zainteresovana lica su dužna da prilože sledeću dokumentaciju:

- prijavu u kojoj će obavezno navesti: lično ime, adresu prebivališta ili boravišta, kontakt broj telefona i radno iskustvo,

- dokaz o posedovanju radnog iskustva (fotokopija ugovora o radu, potvrda poslodavca ili slično)

- fotokopiju lične karte,

- fotokopiju diplome,

- fotokopiju vozačke dozvole (obavezno posedovanje C kategorije u trajanju minimun 2 godine)

- uverenje o nekažnjavanju iz SUP-a

Obavezu provere zdravstvene sposobnosti imaju lica koja budu odabrana za pohađanje obuke. Ukoliko neko od odabranih lica ne dobije lekarsko uverenje o zdravstvenoj osposobljenosti za profesionalnog vozača samim tim ne ispunjavaja uslove za pohađanje obuke i tada se bira sledeći kandidat.

Sva zainteresovana lica mogu da predaju traženu dokumentaciju putem pošte na adresu: JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84 sa naznakom: „Prijava za konkurs za vozače autobusa“ ili lično kod poslovnog sekretara na adresi JP „Subotica-trans“ Subotica, Segedinski put br. 84. Rok za predaju dokumentacije traje do 31.05.2018. godine.

Nakon pregleda dokumentacije, kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove će u roku od 5 (pet) dana računajući od dana isteka roka za predaju dokumentacije biti pozvani na intervju sa proverom znanja koja podrazumeva teorijsku proveru (poznavanje propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja).

Izabrani kandidati će zaključiti sa JP „Subotica-trans“ Subotica Ugovor o stručnom osposobljavanju kojim će se precizirati prava i obaveze obe ugovorne strane.

Nakon stručnog osposobljavanja izabrani kandidati će biti primljeni u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 24 meseca sa obavezom povrata 50 % uloženih sredstava u njihovu obuku putem obustave sa zarade.

 

« Nazad

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".